Vilkår for medlemskap Utgiftsforsikring

Man kvalifiserer til forsikring dersom man:

  • Ha søkt om lån hos Easybank og positivt kredittsjekket.
  • Være mellom 18-64 år
  • Fullt arbeidsfør, hvilket innebærer at man ikke har kjennskap til alvorlig sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptom, skade som kan føre til alvorlig sykdom. Heller ikke ha diagnose eller fått behandling for alvorlig sykdom som kan påvirke arbeidsførheten.
  • Aldri hatt kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag forut for ikrafttredelse av forsikringen.
  • Være i arbeid minimum 16 timer i uka og er ikke selv kjent med nåværende, eller burde hatt grunn til å regne med, forestående arbeidsledighet/permittering.
  • Være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd.

 

Hvordan melde skade?

Dersom du har Utgiftsforsikring og er blitt arbeidsledig/permittert eller sykmeldt i over 30 dager, melder du skade via denne linken.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til denne forsikringen kan du ta kontakt med oss her, eventuelt hvis du har spørsmål direkte til forsikringsselskapet kan du kontakte AXA her.

Kundeservice telefon 22 99 14 00

BRAbank ASA | Personvern - Samtykke - Cookies

BRAbank er kredittgiver for alle Easybank produkter. Les mer om Easybank og BRAbank her