Vilkår for medlemskap Betalingsforsikring

Man kvalifiserer til forsikring dersom man:

  • Har inngått låneavtale med Easybank ASA.
  • Være mellom 18-66 år
  • Er fast ansatt i minimum 50% stilling eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning (forsikringsdekningen som ytes under denne forsikringen kan variere ut i fra Forsikredes konkrete jobbstatus, i henhold til hva som er beskrevet heretter)
  • Ikke kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid eller sykmelding.

 

Hvordan melde skade?

Dersom du har Betalingsforsikring og skal melde skade, så gjør du dette via denne linken.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til denne forsikringen kan du ta kontakt med oss her, eventuelt hvis du har spørsmål direkte til forsikringsselskapet kan du kontakte Crawford på telefon +4767552500 eller e-post firmapost@crawco.no

Kundeservice telefon 22 99 14 00

BRAbank ASA | Personvern - Samtykke - Cookies

BRAbank er kredittgiver for alle Easybank produkter. Les mer om Easybank og BRAbank her