Nettbank innskudd

Prisliste

Priser privat
Innskudd

Brukskonto
0,15%
Sparekonto
1,30%
   
EasySpar (minimumsinnskudd kr 50 000,-)
Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000 1,80% 
Innskudd fra kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,- 1,30% 
Innskudd over kr 10 000 000,- 0,00% 
   
EasySpar Pluss
(35 dagers uttaksvarsling, minimumsinnskudd kr 100 000,-)
 
Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000 2,00% 
Innskudd fra kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,-
1,30% 
Innskudd over kr 10 000 000,- 0,00% 

Utlån (nominell rente)

Billån (fra rente) 
4,49%
Lån uten sikkerhet (fra rente)
7,49%
Kontokreditt (0,33 % tilkommer pr. kvartal)
15,95%
Overtrekksrente 21,00%
Forsinkelsesrente 8,75%
Depotomkostninger
750,-
Etableringsgebyr, fra
995,-
Termingebyr Easylån
35,-
 Termingebyr billån 95,- 
Purregebyr, 1. gangs purring
67,-
Purregebyr, 2. gangs purring 183,-
Endringsgebyr fra 200,- 

Betalingstjenester og kort

Årspris nettbank
0,-
Overføring mellom egne konti i Easybank
0,-
Betaling/overføring i nettbank, med/uten KID 
0,-
Betaling av eFaktura/Avtalegiro (uten melding)
0,-
Fast oppdrag (uten melding)
0,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager)
300,-
Kvittering pr. faks ved betaling til utlandet
150,-
Innbetaling fra utlandet (beløp under kr 5 000)
50,-
Innbetaling fra utlandet (beløp over kr 5 000) 100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling 20,-
Kvittering med/uten oblat
10,-
Årsgebyr VISA Classic debet
250,-
Fornyelse av stjålet/mistet/ødelagt kort 150,- 
Varekjøp/kontantuttak i betalingsterminal i Norge og utlandet
0,-
Kontantuttak minibank innland
7,-
Kontantuttak Visa/ATM utland/kjøp av valuta (+1,75% valutapåslag)
30,-

Manuelle tjenester registrert av Easybank

Overføring registrert manuelt av Easybank
100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
150,-
Hastebetaling til utlandet  (1-3 dager) beløp < 1 MNOK 550,-
Hastebetaling til utlandet  (1-3 dager) beløp > 1 MNOK 1 000,-
Avslutte konto
50,-
Kontoutskrift tilsendt pr post (gratis i nettbank)
25,-
Advisert giro/utbetalingsanvisning/ bankremisse kreditert konto
0,-
Kopi av bilag
50,-
Rekommandert post (på kundens anmodning)
50,-
Melding til avsender og mottaker pr. stk.
10,-
Fast oppdrag mellom egne konti uten melding
5,-
Fast oppdrag mellom egne konti med melding 10,-
Fast oppdrag til konti i andre banker med melding
25,-

Følgende vilkår gjelder:

  • Renter på innskudd kapitaliseres årlig
  • Renter beregnes fra første krone på alle typer innskudd
  •  

Priser bedrift

Brukskonto Næring
0,10%
Kasse-/driftskreditt individuell rente  (0,33 % i prov pr. kv.tal)
Tilleggsbevilgning (+ 2%)
Skattetrekkskonto Næring
0,10%
   
   
EasySpar Næring (35 dagers uttaksvarsling)
Innskudd fra kr 100 000 til kr 15 000 000  1,10%
Innskudd over kr 15 000 000 0,00%
   
Overtrekksrente 21,00%
Forsinkelsesrente
12,50%

Lån

Etableringsomkostninger fra
1 000,-
Terminomkostninger, automatisk belastn. av konto i banken
65,-
Purreomkostninger 1. gangs purring
67,-
Purreomkostninger 2. gangs purring 183,-
Endringsomkostninger fra
200,-
Etableringsprovisjon garantier
3 800,-
Provisjon 2 % p.a. minimum pr avtale pr år
1 500,-

Selvbetjening og kort

Årspris nettbank organisasjon (en bruker)
0,-
Betaling med KID
1,-
Betaling med melding
3,-
Betaling av eFaktura
1,-
Fast oppdrag registrert i nettbank 3,-
Betaling av AvtaleGiro
2,-
Stoppe AvtaleGiro
3,-
Igangsette stoppet betaling
3,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-
Innbetaling fra utlandet beløp under kr 5 000 50,-
Innbetaling fra utlandet beløp over kr 5 000 100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling 20,-
Stoppe en betaling til forfall / starte en stoppet betaling
3,-
Melding om ikke utført oppdrag
3,-
Kvittering med/uten oblat
10,-
Årspris/erstatningkort VISA Classic Debet
250,-
Vareuttak/kontantuttak i betalingsterminal
2,-
Kontantuttak i minibank innland
7,-
Kontantuttak Visa/ATM utland/ valuta (+ 1,75 % valutapåslag)
30,-

BrevGiro

BrevGiro pr. stk + porto
7,-
BrevGiro Advisert giro (mottakers kontonummer mangler/er feil)
35,-
BrevGiro kvitteringsliste
6,-
Manglende dekning på innsendt BrevGiro
60,-
Manglende beløp på innsendt BrevGiro
60,-

Manuelle tjenester registrert av Easybank

Overføring registrert manuelt av Easybank
100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
150,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager)  beløp < 1 MNOK 550,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) beløp > 1 MNOK 1 000,-
Avslutte konto
50,-
Kontoutskrift tilsendt pr post (gratis i nettbank)
25,-
Kopi av bilag
50,-
Rekommandert brev (på kundens anmodning)
50,-
Melding til avsender/mottaker v/betaling (pr stk)
10,-
Fast oppdrag mellom egne konti uten melding
5,-
Fast oppdrag mellom egne konti med melding 10,-
Fast oppdrag til konti i andre banker med melding
25,-
Revisorforespørsel *) fra
250,-
*) Kan koste opp til 750 kr

Nettbank Bedrift

Etablering (inntil 3 brukere)
500,-
Månedspris
150,-
Betaling med KID (Kundeidentifikasjon) samt eFaktura
1,-
Betaling uten KID (med melding til mottaker)
3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger
1,-
Utbetalingsanvsninger (mangler mottakers kontonummer)
50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg
60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-

Nettbank Bedrift Pluss

Etablering 1 000,-
Månedspris
250,-
Betaling med KID 1,-
Betaling uten KID / overføring (med melding til mottaker) 3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger 1,-
Utbetalingsanvsning (giro mangler mottakers kontonummer) 50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg 60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg
300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet 150,-
Remittering betaling med KID
1,-
Remittering betaling med melding 3,-
Remittering betaling uten melding 1,-
 
Remittering lønnsutbetaling 1,-
Remittering utbetalingsanvisning 50,-
Remittering egenoverføring utland (3-5 dager)OUR kr 135 i tillegg 60,-
Remittering betaling utland (3-5 dager)OUR kr 135 i tillegg 60,-
Remittering hastebetaling utland (1-3 dager)OUR kr 135 i tillegg 300,-
Bankavstemming 1,-
OCR innlesning returdata
1,-
Filforsendelse til/fra Nets
1,-
OCR etablering pr avtale
1000,-
OCR månedsavgift pr avtale
50,-
AvtaleGiro Mottakeravtale etablering pr avtale
1 000,-
AvtaleGiro Mottakeravtale månedsavgift pr avtale 50,-
Avtalegiro betalingskrav uten varsel 1,-
Avtalegiro betalingsvarsel
1,-
Direkte remittering etablering pr avtale
1000,-
Direkte remittering månedsavgift pr avtale
50,-
eGiro pluss etablering pr avtale
1000,-
eGiro pluss månedsavgift pr avtale
50,-

Andre tjenester - Betalingsterminaler

Etablering av brukersted
750,-
Endring av terminal/bankbytte
150,-
Brukerstedsabonnement pr måned
150,-
Bestilling transaksjonsliste hos banken
50,-
Transaksjonspris pr transaksjon
0,15
Andre tjenester - Autogiro
Autogiro uten melding
3,-
Autogiro med melding 8,-

Priser organisasjon


Brukskonto lag/organisasjon
0,10%
Kasse-/driftskreditt individuell rente (0,33 % i prov. pr. kv.tal)
Tilleggsbevilgning (+ 2%)

Skattetrekkskonto Lag/Organisasjon
0,10%
Sparekonto Lag/Organisasjon v/saldo <  kr 500 000 0,15%
Sparekonto Lag/Organisasjon kr 500 000 - 2 000 000 0,45%
 
Overtrekksrente 21,00%
Forsinkelsesrente
12,50%

Lån

Etableringsomkostninger fra
1 000,-
Terminomkostninger med automatisk belastning av konto i banken
65,-
Purreomkostninger 1. gangs purring
67,-
Purreomkostninger 2. gangs purring 183,-
Endringsomkostninger fra
200,-
Etableringsprovisjon garantier
3 800,-
Provisjon 2 % p.a. Minimum pr avtale pr år:
1 500,-

Selvbetjening og kort

Årspris Nettbank Organisasjon (inntil 1 bruker)
0,-
Betaling med KID
1,-
Betaling med melding
3,-
Betaling av eFaktura
1,-
Fast oppdrag registrert i nettbank 3,-
Betaling av AvtaleGiro
2,-
Stoppe AvtaleGiro
3,-
Igangsette stoppet betaling
3,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-
Innbetaling fra utlandet beløp under 5 000 kr 50,-
Innbetaling fra utlandet beløp over 5 000 kr 100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling 20,-
Stoppe en betaling til forfall
3,-
Starte en stoppet betaling/melding om ikke utført oppdrag
3,-
Kvittering med/uten oblat
10,-
Årspris/erstatningkort VISA Classic Debet
250,-
Vareuttak/kontantuttak i betalingsterminal
2,-
Kontantuttak i minibank innland
7,-
Kontantuttak valuta (1,75 % valutapåslag kommer i tillegg)
30,-

BrevGiro

BrevGiro pr stk + porto
7,-
BrevGiro Advisert Giro (mottakers kontonummer mangler/er feil)
35,-
BrevGiro kvitteringsliste

6,-

Manglende dekning på innsendt BrevGiro
60,-
Manglende beløp på innsendt BrevGiro
60,-

Manuelle tjenester registrert av Easybank

Overføring registrert manuelt av Easybank
100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
150,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) under 1 million kr 550,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) over 1 million kr 1 000,-
Avslutning av konto
50,-
Kontoutskrift utsendt pr post (gratis i nettbank)
25,-
Kopi av bilag
50,-
Rekommandert brev (på kundens anmodning)
50,-
Melding til avsender og mottaker pr stk
10,-
Fast oppdrag mellom egne konti uten melding
5,-
Fast oppdrag mellom egne konti med melding 10,-
Fast oppdrag til konti i andre banker med melding
25,-
Revisorforespørsel *)  fra
250,-
*) Kan koste opp til 750 kr

Nettbank Bedrift

Etablering pr avtale
500,-
Månedspris (inntil 3 brukere)
150,-
Betaling med KID (Kundeidentifikasjon) samt eFaktura
1,-
Betaling uten KID (med melding til mottaker)
3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger
1,-
Utbetalingsanvisning (mangler kontonummer til mottaker)
50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR; kr 135 i tillegg
60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR; kr 135 i tillegg 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-

Nettbank Bedrift Pluss

Etablering, pr avtale 1 000,-
Månedspris 250,-
Betaling med KID 1,-
Betaling/overføring uten KID (med melding til mottaker) 3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger 1,-
Utbetalingsanvsning (giro m/mangl. kontonummer til mottaker) 50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg 60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg
300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet 150,-
Remittering betaling med KID
1,-
Remittering betaling med melding 3,-
Remittering betaling uten melding 1,-
Remittering lønnsutbetaling 1,-
Remittering utbetalingsanvisning 50,-
Remittering egenoverføring utland (3-5 dager)OUR: kr. 135 i tillegg 60,-
Remittering betaling utland (3-5 dager)OUR: kr 135 i tillegg 60,-
Remittering hastebetaling utland (1-3 dager)OUR: kr 135 i tillegg 300,-
Bankavstemming 1,-
OCR innlesning returdata
1,-
Filforsendelse til/fra Nets
1,-
OCR etablering pr avtale
1 000,-
OCR månedsavgift pr avtale
50,-
Avtalegiro Mottakeravtale etablering pr avtale
1 000,-
Avtalegiro Mottakeravtale månedsavgift pr avtale 50,-
Avtalegiro betalingskrav uten varsel 1,-
Avtalegiro betalingsvarsel
1,-
Direkte remittering etablering pr avtale
1 000,-
Direkte remittering månedsavgift pr avtale 50,-
eGiro pluss etablering pr avtale 1 000,-
eGiro pluss månedsavgift pr avtale 50,-

Andre tjenester - Betalingsterminaler

Etablering av terminal fra ekstern leverandør
750,-
Endring av terminal/bankbytte
150,-
Brukerstedsabonnement pr måned
150,-
Bestilling transaksjonsliste hos banken
50,-
Transaksjonspris pr transaksjon
0,15
Andre tjenester - Autogiro
Autogiro uten melding
3,-
Autogiro med melding 8,-