Nettbank innskudd

Prisliste

Priser privat
Innskudd

 
Brukskonto
 Effektiv rente 1,50%
   Nominell rente 1, 49% 
EasySpar (minimumssaldo kr 50 000,-*)  
 
Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000  eff. rente 1,90% 
   nom. rente 1,8837% 
Innskudd fra kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,-   1,30% 
Innskudd over kr 10 000 000,-   0,00% 
 
*saldo under kr 50 000,- 0% rente
   
EasySpar Pluss
(35 dagers uttaksvarsling, minimumssaldo kr 100 000,-*)
 


 
Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000  eff. rente 1, 95% 
   nom. rente 1, 93% 
Innskudd fra kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,-
  1,30% 
Innskudd over kr 10 000 000,-

*saldo under kr 100 000 - 0% rente
  0,00%

 
 Sparekonto Verdi (kun eksisterende engasjement)   1,30% 
     
EasySpar fast 3 år
(Binding 3 år)
   
 Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000,-   2,30% 
 Innskudd fra kr 2 000 000,-   0% 
     
 EasySpar fast 5 år
(Binding 5 år)
   
 Innskudd fra kr 1,- til kr 2 000 000,-   2,50% 
 Innskudd fra kr 2 000 000,-   0% 

Utlån (nominell rente)

 
     
Billån (fra rente) 
  3,75%
Lån uten sikkerhet (fra rente)
  7,49%
Kontokreditt (0,33 % tilkommer pr. kvartal)
  15,95%
Overtrekksrente   21,00%
Forsinkelsesrente   8,75%
 
Depotomkostninger
  750,-
Etableringsgebyr, fra
  995,-
Termingebyr Easylån
  35,-  
Termingebyr Easylån u/avtalegiro   95,- 
 Termingebyr billån   95,- 
Purregebyr, 1. gangs purring
  67,-
Purregebyr, 2. gangs purring   183,-
Endringsgebyr fra   200,- 

 

Betalingstjenester og kort

 
Årspris nettbank
  0,-
Overføring mellom egne konti i Easybank
  0,-
Betaling/overføring i nettbank, med/uten KID 
  0,-
Betaling av eFaktura/Avtalegiro (uten melding)
  0,-
Fast oppdrag (uten melding)
  0,-
 Kvittering med/uten oblat   0,- 
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
  60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager)
  300,-
Innbetaling fra utlandet (beløp under kr 5 000)
  50,-
Innbetaling fra utlandet (beløp over kr 5 000)   100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling   20,-
Årsgebyr VISA Classic debet
  250,-
Fornyelse av stjålet/mistet/ødelagt kort   0,- 
Varekjøp/kontantuttak i betalingsterminal i Norge og utlandet
  0,-
Kontantuttak minibank innland
  0,-
Kontantuttak Visa/ATM utland/kjøp av valuta (+1,75% valutapåslag)
  0,-
 
 

Manuelle tjenester registrert av Easybank

 
Overføring registrert manuelt av Easybank
  100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
  150,-
Hastebetaling til utlandet  (1-3 dager) beløp < 1 MNOK   550,-
Hastebetaling til utlandet  (1-3 dager) beløp > 1 MNOK   1 000,-
Avslutte konto
  0,-
Kontoutskrift tilsendt pr post (gratis i nettbank)
  25,-
Advisert giro/utbetalingsanvisning/ bankremisse kreditert konto
  0,-
Kopi av bilag
  50,-
Rekommandert post (på kundens anmodning)
  50,-

Følgende vilkår gjelder:

  • Renter på innskuddsprodukter kapitaliseres månedlig; herunder:
    Brukskonto, EasySpar, EasySpar Pluss, EasySpar Fast og EasySpar Bedrift
  • Renter beregnes fra første krone på alle typer innskudd

Priser bedrift

Brukskonto Næring
  0,10%
Kasse-/driftskreditt individuell rente  (0,33 % i prov pr. kv.tal)  
Tilleggsbevilgning (+ 2%)  
Skattetrekkskonto Næring
  0,10%
     
     
EasySpar Bedrift (35 dagers uttaksvarsling)  
Innskudd fra første krone til kr 10 000 000   Eff.rente 1,75%
  Nom.rente  1,7361% 
Innskudd over kr 10 000 000   0,00%
     
Overtrekksrente   21,00%
Forsinkelsesrente
  12,50%
 

Lån

 
Etableringsomkostninger fra
  1 000,-
Terminomkostninger, automatisk belastn. av konto i banken
  65,-
Purreomkostninger 1. gangs purring
  67,-
Purreomkostninger 2. gangs purring   183,-
Endringsomkostninger fra
  200,-
 
Etableringsprovisjon garantier
  3 800,-
Provisjon 2 % p.a. minimum pr avtale pr år
  1 500,-
 

Selvbetjening og kort

 
Årspris nettbank organisasjon (en bruker)
  0,-
Betaling med KID
  1,-
Betaling med melding
  3,-
Betaling av eFaktura
  1,-
Fast oppdrag registrert i nettbank   3,-
Betaling av AvtaleGiro
  2,-
Stoppe AvtaleGiro
  3,-
Igangsette stoppet betaling
  3,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
  60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager)   300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
  150,-
Innbetaling fra utlandet beløp under kr 5 000   50,-
Innbetaling fra utlandet beløp over kr 5 000   100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling   20,-
Stoppe en betaling til forfall / starte en stoppet betaling
  3,-
Melding om ikke utført oppdrag
  3,-
Kvittering med/uten oblat
  10,-
Årspris/erstatningkort VISA Classic Debet
  250,-
Vareuttak/kontantuttak i betalingsterminal
  2,-
Kontantuttak i minibank innland
  7,-
Kontantuttak Visa/ATM utland/ valuta (+ 1,75 % valutapåslag)
  30,-
 

BrevGiro

 
BrevGiro pr. stk + porto
  7,-
BrevGiro Advisert giro (mottakers kontonummer mangler/er feil)
  35,-
BrevGiro kvitteringsliste
  6,-
Manglende dekning på innsendt BrevGiro
  60,-
Manglende beløp på innsendt BrevGiro
  60,-
 

Manuelle tjenester registrert av Easybank

 
Overføring registrert manuelt av Easybank
  100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
  150,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager)  beløp < 1 MNOK   550,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) beløp > 1 MNOK   1 000,-
Avslutte konto
  50,-
Kontoutskrift tilsendt pr post (gratis i nettbank)
  25,-
Kopi av bilag
  50,-
Rekommandert brev (på kundens anmodning)
  50,-
Melding til avsender/mottaker v/betaling (pr stk)
  10,-
Fast oppdrag mellom egne konti uten melding
  5,-
Fast oppdrag mellom egne konti med melding   10,-
Fast oppdrag til konti i andre banker med melding
  25,-
Revisorforespørsel *) fra
  250,-
*) Kan koste opp til 750 kr
 
 

Nettbank Bedrift

 
Etablering (inntil 3 brukere)
  500,-
Månedspris
  150,-
Betaling med KID (Kundeidentifikasjon) samt eFaktura
  1,-
Betaling uten KID (med melding til mottaker)
  3,-
AvtaleGiro   2,-
Lønnsutbetalinger
  1,-
Utbetalingsanvsninger (mangler mottakers kontonummer)
  50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg
  60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg   300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
  150,-
 

Nettbank Bedrift Pluss

 
Etablering   1 000,-
Månedspris
  250,-
Betaling med KID   1,-
Betaling uten KID / overføring (med melding til mottaker)   3,-
AvtaleGiro   2,-
Lønnsutbetalinger   1,-
Utbetalingsanvsning (giro mangler mottakers kontonummer)   50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg   60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg
  300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet   150,-
Remittering betaling med KID
  1,-
Remittering betaling med melding   3,-
Remittering betaling uten melding   1,-
   
Remittering lønnsutbetaling   1,-
Remittering utbetalingsanvisning   50,-
Remittering egenoverføring utland (3-5 dager)OUR kr 135 i tillegg   60,-
Remittering betaling utland (3-5 dager)OUR kr 135 i tillegg   60,-
Remittering hastebetaling utland (1-3 dager)OUR kr 135 i tillegg   300,-
Bankavstemming   1,-
OCR innlesning returdata
  1,-
Filforsendelse til/fra Nets
  1,-
OCR etablering pr avtale
  1000,-
OCR månedsavgift pr avtale
  50,-
AvtaleGiro Mottakeravtale etablering pr avtale
  1 000,-
AvtaleGiro Mottakeravtale månedsavgift pr avtale   50,-
Avtalegiro betalingskrav uten varsel   1,-
Avtalegiro betalingsvarsel
  1,-
Direkte remittering etablering pr avtale
  1000,-
Direkte remittering månedsavgift pr avtale
  50,-
eGiro pluss etablering pr avtale
  1000,-
eGiro pluss månedsavgift pr avtale
  50,-
 

Andre tjenester - Betalingsterminaler

 
Etablering av brukersted
  750,-
Endring av terminal/bankbytte
  150,-
Brukerstedsabonnement pr måned
  150,-
Bestilling transaksjonsliste hos banken
  50,-
Transaksjonspris pr transaksjon
  0,15
 
Andre tjenester - Autogiro
 
Autogiro uten melding
  3,-
Autogiro med melding   8,-
 

Priser organisasjon


Brukskonto lag/organisasjon
0,10%
Kasse-/driftskreditt individuell rente (0,33 % i prov. pr. kv.tal)
Tilleggsbevilgning (+ 2%)

Skattetrekkskonto Lag/Organisasjon
0,10%
Sparekonto Lag/Organisasjon v/saldo <  kr 500 000 0,15%
Sparekonto Lag/Organisasjon kr 500 000 - 2 000 000 0,45%
 
Overtrekksrente 21,00%
Forsinkelsesrente
12,50%

Lån

Etableringsomkostninger fra
1 000,-
Terminomkostninger med automatisk belastning av konto i banken
65,-
Purreomkostninger 1. gangs purring
67,-
Purreomkostninger 2. gangs purring 183,-
Endringsomkostninger fra
200,-
Etableringsprovisjon garantier
3 800,-
Provisjon 2 % p.a. Minimum pr avtale pr år:
1 500,-

Selvbetjening og kort

Årspris Nettbank Organisasjon (inntil 1 bruker)
0,-
Betaling med KID
1,-
Betaling med melding
3,-
Betaling av eFaktura
1,-
Fast oppdrag registrert i nettbank 3,-
Betaling av AvtaleGiro
2,-
Stoppe AvtaleGiro
3,-
Igangsette stoppet betaling
3,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-
Innbetaling fra utlandet beløp under 5 000 kr 50,-
Innbetaling fra utlandet beløp over 5 000 kr 100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling 20,-
Stoppe en betaling til forfall
3,-
Starte en stoppet betaling/melding om ikke utført oppdrag
3,-
Kvittering med/uten oblat
10,-
Årspris/erstatningkort VISA Classic Debet
250,-
Vareuttak/kontantuttak i betalingsterminal
2,-
Kontantuttak i minibank innland
7,-
Kontantuttak valuta (1,75 % valutapåslag kommer i tillegg)
30,-

BrevGiro

BrevGiro pr stk + porto
7,-
BrevGiro Advisert Giro (mottakers kontonummer mangler/er feil)
35,-
BrevGiro kvitteringsliste

6,-

Manglende dekning på innsendt BrevGiro
60,-
Manglende beløp på innsendt BrevGiro
60,-

Manuelle tjenester registrert av Easybank

Overføring registrert manuelt av Easybank
100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager)
150,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) under 1 million kr 550,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) over 1 million kr 1 000,-
Avslutning av konto
50,-
Kontoutskrift utsendt pr post (gratis i nettbank)
25,-
Kopi av bilag
50,-
Rekommandert brev (på kundens anmodning)
50,-
Melding til avsender og mottaker pr stk
10,-
Fast oppdrag mellom egne konti uten melding
5,-
Fast oppdrag mellom egne konti med melding 10,-
Fast oppdrag til konti i andre banker med melding
25,-
Revisorforespørsel *)  fra
250,-
*) Kan koste opp til 750 kr

Nettbank Bedrift

Etablering pr avtale
500,-
Månedspris (inntil 3 brukere)
150,-
Betaling med KID (Kundeidentifikasjon) samt eFaktura
1,-
Betaling uten KID (med melding til mottaker)
3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger
1,-
Utbetalingsanvisning (mangler kontonummer til mottaker)
50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR; kr 135 i tillegg
60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR; kr 135 i tillegg 300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet
150,-

Nettbank Bedrift Pluss

Etablering, pr avtale 1 000,-
Månedspris 250,-
Betaling med KID 1,-
Betaling/overføring uten KID (med melding til mottaker) 3,-
AvtaleGiro 2,-
Lønnsutbetalinger 1,-
Utbetalingsanvsning (giro m/mangl. kontonummer til mottaker) 50,-
Betaling til utlandet (3-5 dager) OUR: kr 135 i tillegg 60,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) OUR: kr 135 i tillegg
300,-
Tillegg for kvittering pr telefaks ved betaling til utlandet 150,-
Remittering betaling med KID
1,-
Remittering betaling med melding 3,-
Remittering betaling uten melding 1,-
Remittering lønnsutbetaling 1,-
Remittering utbetalingsanvisning 50,-
Remittering egenoverføring utland (3-5 dager)OUR: kr. 135 i tillegg 60,-
Remittering betaling utland (3-5 dager)OUR: kr 135 i tillegg 60,-
Remittering hastebetaling utland (1-3 dager)OUR: kr 135 i tillegg 300,-
Bankavstemming 1,-
OCR innlesning returdata
1,-
Filforsendelse til/fra Nets
1,-
OCR etablering pr avtale
1 000,-
OCR månedsavgift pr avtale
50,-
Avtalegiro Mottakeravtale etablering pr avtale
1 000,-
Avtalegiro Mottakeravtale månedsavgift pr avtale 50,-
Avtalegiro betalingskrav uten varsel 1,-
Avtalegiro betalingsvarsel
1,-
Direkte remittering etablering pr avtale
1 000,-
Direkte remittering månedsavgift pr avtale 50,-
eGiro pluss etablering pr avtale 1 000,-
eGiro pluss månedsavgift pr avtale 50,-

Andre tjenester - Betalingsterminaler

Etablering av terminal fra ekstern leverandør
750,-
Endring av terminal/bankbytte
150,-
Brukerstedsabonnement pr måned
150,-
Bestilling transaksjonsliste hos banken
50,-
Transaksjonspris pr transaksjon
0,15
Andre tjenester - Autogiro
Autogiro uten melding
3,-
Autogiro med melding 8,-

 

Kontakt kundeservice

 

Easybank ASA