Veiledning klagebehandling

Easybank ønsker et godt samarbeid med våre kunder og din tilbakemelding er derfor viktig for oss. Dersom du ønsker å sende inn en klage så må det gjøres skriftlig til kundeklage@easybank.no eller via post: Easybank ASA, Holbergs gate 21 0166 OSLO
Du må oppgi kundenummer og/eller kontonummer, samt en redegjørelse for hva klagen gjelder.

Hva kan du forvente av Easybank?
1. Vi vil bekrefte mottak av klagen
2. Vi vil angi frist for besvarelsen
3. Vi vil innhente all relevant informasjon og foreta en helhetlig vurdering
4. Vi vil kommunisere i et klart og tydelig språk
5. Vi vil besvare din klage uten unødig opphold
6. Vi vil sende ut link til vår nettside hvor klagerutinene er offentliggjort
7. Vi vil begrunne eventuelle avslag på klagen skriftlig, samt informere om muligheten for å bringe saken inn for finansklagenemda

Kundeservice telefon 22 99 14 00

BRAbank ASA | Personvern - Samtykke - Cookies

BRAbank er kredittgiver for alle Easybank produkter. Les mer om Easybank og BRAbank her