Nettbank innskudd

Veiledning klagebehandling

Easybank ønsker et godt samarbeid med våre kunder og din tilbakemelding er derfor viktig for oss. Dersom du ønsker å sende inn en klage så må det gjøres skriftlig til kundeklage@easybank.no eller via post: 
Easybank ASA,
Holbergs gate 21
0166 OSLO

Du må oppgi kundenummer og/eller kontonummer, samt en redegjørelse for hva klagen gjelder.

Hva kan du forvente av Easybank?
1. Vi vil bekrefte mottak av klagen
2. Vi vil angi frist for besvarelsen
3. Vi vil innhente all relevant informasjon og foreta en helhetlig vurdering
4. Vi vil kommunisere i et klart og tydelig språk
5. Vi vil besvare din klage uten unødig opphold
6. Vi vil sende ut link til vår nettside hvor klagerutinene er offentliggjort
7. Vi vil begrunne eventuelle avslag på klagen skriftlig, samt informere om muligheten for å bringe saken inn for finansklagenemda

Kontakt kundeservice

 

Easybank ASA