Priser

Priser privat Innskudd

EasySpar
Krav til minimumssaldo kr 50 000,- *
Fra og med kr 1,- til kr 2 000 000,- 1,90% (nom.1,88%)
Fra og med kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,- 1,30%
Innskudd over kr 10 000 000,- 0,00%
*saldo under kr 50 000,- 0% rente

EasySpar Pluss
35 dagers varsling på uttak og oppsigelse
Krav til minimumssaldo kr 100 000,- *
Fra og med kr 1,- til kr 2 000 000,- 1,95% (nom.1,93%)
Fra og med kr 2 000 000,- til kr 10 000 000,- 1,30%
Innskudd over kr 10 000 000,- 0,00%
*saldo under kr 100 000,- 0% rente

EasySpar fast 3 år
Binding 3 år
Innskudd kr 1,- til 2 000 000,- 2,30% (nom.2,27%)
Innskudd fra kr. 2 000 000 ,- 0,00%

EasySpar fast 5 år
Binding 5 år
Innskudd kr 1,- til 2 000 000,- 2,50% (nom.2,47%)
Innskudd fra kr. 2 000 000 ,- 0,00%

Sparekonto Verdi (eksisterende engagement)
Hele innestående saldo 1,30%

Priser Brukskonto

Brukskonto
Effektiv rente 1,50%
Nominell rente 1,49%

Utlån (nominell rente)
Billån (fra rente) 3,75%
Lån uten sikkerhet (fra rente) 7,49%
Kontokreditt (0,33 % tilkommer pr. kvartal) 15,95%
Overtrekksrente 21,00%
Forsinkelsesrente 8,75%
-
Depotomkostninger 750,-
Etableringsgebyr, fra 995,-
Termingebyr Easylån 35,-
Termingebyr Easylån u/avtalegiro 95,-
Termingebyr billån 95,-
Purregebyr, 1. gangs purring 67,-
Purregebyr, 2. gangs purring 183,-
Endringsgebyr fra 200,-

Betalingstjenester og kort
Årspris nettbank 0,-
Overføring mellom egne konti i Easybank 0,-
Betaling/overføring i nettbank, med/uten KID 0,-
Betaling av eFaktura/Avtalegiro (uten melding) 0,-
Fast oppdrag (uten melding) 0,-
Kvittering med/uten oblat 0,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager) 60,-
Betaling til utlandet, hastesak (1-3 dager) 300,-
Innbetaling fra utlandet (beløp under kr 5 000) 50,-
Innbetaling fra utlandet (beløp over kr 5 000) 100,-
Innbetaling fra utlandet EU/SEPA-betaling 20,-
Årsgebyr VISA Classic debet 250,-
Fornyelse av stjålet/mistet/ødelagt kort 0,-
Varekjøp/kontantuttak i betalingsterminal i Norge og utlandet 0,-
Kontantuttak minibank innland 0,-
Kontantuttak Visa/ATM utland/kjøp av valuta (+1,75% valutapåslag) 0,-

Manuelle tjenester registrert av Easybank
Overføring registrert manuelt av Easybank 100,-
Betaling til utlandet, ordinær (3-5 dager) 150,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) beløp < 1 MNOK 550,-
Hastebetaling til utlandet (1-3 dager) beløp > 1 MNOK 1 000,-
Avslutte konto 0,-
Kontoutskrift tilsendt pr post (gratis i nettbank) 25,-
Advisert giro/utbetalingsanvisning/ bankremisse kreditert konto 0,-
Kopi av bilag 50,-
Rekommandert post (på kundens anmodning) 50,-

Følgende vilkår gjelder:
Renter på våre sparekonto kapitaliseres månedlig
Renter på Brukskonto kapitaliseres månedlig
Renter beregnes fra første krone på alle typer innskudd

Kundeservice telefon 22 99 14 00

Easybank ASA | Personvern - Cookies