Generalforsamlingsinformasjon

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018 PDF
Årsregnskap 2017 PDF
Revisjonsberetning 2017 PDF
Valgkomiteens innstilling PDF
CV Anders Juul-Vadem PDF
Protokoll ordinær generalforsamling 16.05. 2018 PDF

Kundeservice telefon 22 99 14 00

Easybank ASA | Personvern - Samtykke - Cookies