Nettbank innskudd

Andre lån

Easybank tilbyr standard bankprodukter som privatpersoner, mindre bedrifter og organisasjoner har behov for. Selv om banken har endret fokus vil det ikke være noen endringer nå for eksisterende kunder med lån eller innskudd hos oss. Easybank vil fortsette å gi våre kunder god kundeservice og levere konkurransedyktige produkter. Nedenfor kan du lese om våre standard bankprodukter:

Privatkunder
For privatkunder omfatter produktporteføljen vår boliglån, brukskonto, ulike sparekontoer og ordinære dagligbankprodukter som visakort og nettbank. Vi har både ordinære boliglån og rammelån for private. Våre lån er sikret med pant i fast eiendom og løper til markedsrente. Lånene er gitt med bakgrunn i kredittvurdering av kundenes betalingsevne og vilje, samt vurdering av sikkerhet.

Organisasjoner og bedrifter

Mot organisasjoner og bedrifter omfatter produktporteføljen pantesikret lån og andre ordinære dagligbankprodukter.

Lån til bedrifter og organisasjoner er i vesentlig grad sikret med pant i fast eiendom. Noen bedrifter har i tillegg kassekreditt og/eller garantier. 


Ved spørsmål om disse produktene, ta kontakt med kundeservice på telefon 22 99 14 00 eller send en epost til post@easybank.no

Kontakt kundeservice

 

Easybank ASA